Canis Prosper s.r.o. (https://www.canis-prosper.cz/)

Reklamační řád

Reklamační řád firmy Canis Prosper, s.r.o., Opavská 26, 74719 Bohuslavice.

1)  Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel svým podpisem na faktuře nebo prodejce u převzetí zboží v naší provozovně, nebo u  doručení zboží naším dopravcem.

2)  U reklamace zboží je nutné nahlásit číslo dokladu a datum nákupu zboží.

3) Objednatel (kupující) je povinen zkontrolovat každou zásilku a oznámit nejpozději do druhého pracovního dne od převzetí zboží případné nesrovnalosti v dodávce. Na mechanicky poškozené zboží zjištěné po odjezdu řidiče nebo mimo naši provozovnu při osobním odběru nebude brán zřetel u pozdější reklamace. Zboží na reklamaci, na kterém byla zjištěna závada po prodeji konečnému spotřebiteli bude přijímáno k vyřízení reklamace pouze s řádně vyplněným dokladem, a to:

 • adresa odběratele
 • datum reklamace
 • popis závady na výrobku
 • záruční list (u výrobků  prodávaných se záručním listem)
 • pokladní doklad, paragon, faktura (u žárovek a zářivek)

4) Jestli-že nebude zboží na reklamaci dodáno s písemným protokolem, nebude brán ohled na vyřízení reklamace.

5) Celý proces reklamace musí být vyřešen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace.

6) Reklamace jsou evidovány v písemné formě, pověřeným pracovníkem firmy. Stejně tak je vedena evidence předání vyřízené reklamace.

7) U produktů firmy Diversa musí být reklamované zboží v pevném obalu (nemusí být originální kartón), vyplněný reklamační protokol (součástí zboží) k příslušnému reklamovanému zboží, prodejka, paragon, faktura.

 8) VÝSTAVNÍ VOZÍK PRO PSY

Dokumenty k přiložení k reklamovanému zboží :

a) Faktura = prodejní doklad = ZÁRUČNÍ LIST

b) Vyplněný reklamační list, viz příloha

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží, nebo poškozením od zvířete,
 • neodbornou instalací, zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • úpravami od zákazníka (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě uznané reklamace budou náklady spojené s reklamací zaslány na Vámi uvedený bankovní účet.

V případě neuznané reklamace, ale mechanického poškození výrobku náklady spojené s reklamací vráceny nebudou. V tomto případě je předmětem dalšího jednání zda zákazník bude chtít poškozené zboží za úhradu opravit.

Zboží na reklamaci je třeba vždy zaslat očištěné, zejména kola kočárků je třeba zbavit špíny, bláta a kamínků. Důkladným očištěním také zabráníte ušpinění ostatních částí při přepravě zboží. V opačném případě nemusí být zboží na reklamaci přijato.

PŘI NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ZBOŽÍ PŘEVZATO K REKLAMACI.

Reklamační řád se řídí těmito zákony:

 • Obchodním zákoníkem
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon o krmivech

Upozorňujeme naše odběratele, že u produktů firmy Diversa musí být reklamované zboží v pevném obalu (nemusí být originální kartón), vyplněný nový reklamační protokol (součástí zboží, pokud bylo zboží nakoupeno bez nového reklamačního protokolu je nutné si ho vyžádat, nebo si požadovaný formulář stáhnout v sekci REKLAMAČNÍ ŘÁD) k příslušnému reklamovanému zboží, musí být také doložena prodejka, paragon, faktura.

PŘI NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ZBOŽÍ PŘEVZATO K REKLAMACI.

Ke stažení