Canis Prosper s.r.o. (https://www.canis-prosper.cz/)

Volná místa

Děkujeme za zájem, momentálně máme všechny pozice obsazené.Canis Prosper s.r.o se zavazuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se zákony České republiky. Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely posouzení možného přijetí do zaměstnání a nebudeme je předávat žádným třetím osobám. Správcem osobních údajů je společnost Canis Prosper s.r.o., IČ: 27857808, se sídlem Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely výběrového řízení / náboru a náborových akcí v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu do skončení výběrového řízení. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely výběrového řízení nadále zpracovávány a nebudeme Vás kontaktovat ohledně náboru a náborových akcí.