Canis Prosper s.r.o. (https://www.canis-prosper.cz/)

Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Canis Prosper s.r.o. pro konkrétní marketingové účely. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivých účelech zpracování naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Canis Prosper s.r.o., se sídlem Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, identifikační číslo: 27857808, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 31962 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, adresa elektronické pošty objednavky@canis-prosper.cz, telefon +420 553 654 365.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Registrace zákaznického účtu

Správce zpracovává pro účely registrace následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa a historie objednávek. 
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je registrace zákaznického účtu v e-shopu.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

  • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu, maximálně však 5 let od posledního přihlášení. Zákaznický účet lze kdykoli na vyžádání zrušit.

3.2. Zasílání obchodních sdělení

Správce zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, případně jméno, příjmení a historie objednávek. Účelem zpracování výše je zasílání obchodních sdělení např. o novinkách a cenově zvýhodněných produktech. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR a dále článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Správce je tak oprávněn zasílat obchodní sdělení uživatelům, kteří poskytli souhlas s odběrem newsletteru a dále nakupujícím na základě oprávněného zájmu, za účelem přímého marketingu.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

  • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány maximálně 3 roky od posledního nákupu.

Odhlášení odběru obchodních sdělení lze provést kliknutím na odhlašovací link v patičce libovolného obchodního sdělení Správce nebo vznést námitku odesláním písemné žádosti na adresu společnosti nebo na emailovou adresu objednavky@canis-prosper.cz.

3.3. Nezávislé hodnocení nákupu

Správce zpracovává pro účely nezávislých hodnocení nákupu tyto osobní údaje: e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží. Souhlasí-li Kupující s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, může Správce přeposlat výše uvedené údaje provozovatelům srovnávačů Heureka.cz, případně Zboží.cz nebo Google nákupy. Ti je pak použijí k získání nezávislého hodnocení nákupu v eshopu www.canis-prosper.cz od Kupujícího.

Společnosti, realizující nezávislá hodnocení nákupu (další příjemci osobních údajů):

  • Google Ireland Limited, IE6388047V
  • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
  • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Předané osobní údaje budou využívány jen po dobu nezbytnou k tomuto použití, uchovávány nejdéle 3 roky.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

  • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

3.4. Poskytování komunikační podpory zákazníkům

Správce zpracovává pro účely poskytování zákaznické podpory (například formou chatu, mailovou komunikací nebo telefonickým hovorem) následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, adresa, historie objednávek. Právním základem je oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) Nařízení GDPR) a také plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR).

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

  • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány během využívání telefonické a e-mailové podpory, ukládány nejdéle 1 rok od poslední komunikace.

3.5. Personalizace

Správce sbírá další informace o rozsahu a způsobu užívání webových stránek jednotlivých uživatelů pro statistické, marketingové účely a plnohodnotnou funkčnost webu. Analýza je založena pouze na anonymních cookies, bez kombinace s dalšími síťovými identifikátory, které by umožnily jednoznačnou identifikaci zákazníka a tudíž nevyžaduje získání souhlasu v souladu s Nařízením GDPR. Využití souboru cookies lze zakázat v prohlížečích. Více o ukládání cookies zde.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Dobou zpracování a uložení osobních údajů, uvedenou v bodech 3.1.-3.5. není dotčena doba, nutná pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Výše jmenovaní další příjemci osobních údajů pro jednotlivé účely zpracování z bodu 3.1.-3.5. mohou nakládat s osobními údaji Uživatele pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete snadno odvolat.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.