Canis Prosper s.r.o. (https://www.canis-prosper.cz/)

Reklamační řád

Reklamační řád firmy Canis Prosper, s.r.o., Opavská 26, 74719 Bohuslavice.

1)  Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel svým podpisem na faktuře nebo prodejce u převzetí zboží v naší provozovně, nebo u  doručení zboží naším dopravcem.

2)  U reklamace zboží je nutné nahlásit číslo dokladu a datum nákupu zboží.

3) Objednatel (kupující) je povinen zkontrolovat každou zásilku a oznámit nejpozději do druhého pracovního dne od převzetí zboží případné nesrovnalosti v dodávce. Na mechanicky poškozené zboží zjištěné po odjezdu řidiče nebo mimo naši provozovnu při osobním odběru nebude brán zřetel u pozdější reklamace. Zboží na reklamaci, na kterém byla zjištěna závada po prodeji konečnému spotřebiteli bude přijímáno k vyřízení reklamace pouze s řádně vyplněným dokladem, a to:

  • adresa odběratele
  • datum reklamace
  • popis závady na výrobku
  • záruční list (u výrobků  prodávaných se záručním listem)
  • pokladní doklad, paragon, faktura (u žárovek a zářivek)

4) Jestli-že nebude zboží na reklamaci dodáno s písemným protokolem, nebude brán ohled na vyřízení reklamace.

5) Celý proces reklamace musí být vyřešen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace.

6) Reklamace jsou evidovány v písemné formě, pověřeným pracovníkem firmy. Stejně tak je vedena evidence předání vyřízené reklamace.

7) U produktů firmy Diversa musí být reklamované zboží v pevném obalu (nemusí být originální kartón), vyplněný reklamační protokol (součástí zboží) k příslušnému reklamovanému zboží, prodejka, paragon, faktura.

PŘI NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ZBOŽÍ PŘEVZATO K REKLAMACI.

Reklamační řád se řídí těmito zákony:

  • Obchodním zákoníkem
  • Zákon o ochraně spotřebitele
  • Zákon o krmivech

Upozorňujeme naše odběratele, že u produktů firmy Diversa musí být reklamované zboží v pevném obalu (nemusí být originální kartón), vyplněný nový reklamační protokol (součástí zboží, pokud bylo zboží nakoupeno bez nového reklamačního protokolu je nutné si ho vyžádat, nebo si požadovaný formulář stáhnout v sekci REKLAMAČNÍ ŘÁD) k příslušnému reklamovanému zboží, musí být také doložena prodejka, paragon, faktura.

PŘI NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMŮŽE BÝT ZBOŽÍ PŘEVZATO K REKLAMACI.

Ke stažení

Novinky e-mailem
powered by Internetový obchod Ordis e-shop mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze